REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obecné informace

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme pouze kvalitní zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru cena/kvalita. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat.

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Pokud kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, doporučujeme bez zbytečného odkladu informovat prodejce emailem (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu.

Závada při prvním použití výrobku

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající rychlé řešení reklamace výměnou za nový bezvadný kus při splnění všech následujících bodů:

Zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující.

Dané zboží je na prodejně či skladem (jinak není výměna možná).

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců. U náhradního senzoru 6 měsíců. Náhradní senzor pro On Trigger Gen 3 je spotřební zboží, podobně jako paličky, nebo blány na bicí. Kupující musí koupi zboží prokázat (např. nákupním dokladem). Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě (emailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Prodejce o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do tří dnů.

Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží a informovat kupujícího o vyřízení reklamace emailem nebo telefonicky.

V případě, že je reklamace uznána jako oprávěná, hradí prodávající náklady na dopravu zboží k reklamaci.

Postup při reklamaci

Kupující zašle na níže uvedenou adresu email, ve kterém objasní vzniklé vady výrobku. Případně zašle foto, na kterém bude vada vidět. V príloze tohoto emailu musí být také doklad o zaplacení, který byl odeslán emailem při prodeji zboží. Na dalším postupu reklamace se s vámi již domluvíme.

Vždy nám jde o každého jednotlivého zákazníka a jeho spokojenost.

Email: ontrigger@email.cz

Při případném zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost.

Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.

O zahájení reklamačního řízení a jeho průběhu bude zákazník informován na svojí emailové adrese, která byla použita pro objednání zboží, nebo reklamaci.